Books
books danceanu

[click pe titlul cartii pentru a deschide coperta intr-o pagina noua]

ESEURI  IMPLOZIVE (alpha), Editura Muzicală, 1998

ESEURI IMPLOZIVE (beta), Editura Corgal Press, 2001

CARTEA CU INSTRUMENTE, EdituraFundaţiei România de mâine, 2002

INTRODUCERE ÎN EPISTEMOLOGIA MUZICII, Editura Muzicală, 2003

CARTEA CU DANSURI, Editura Muzicală, 2004

DE DOUĂZECI DE ORI ARCHAEUS (în colaborare), Editura Corgal Press, 2005

ESEURI IMPLOZIVE (gama), Editura Muzicală, 2005

ANOTIMPURILE MUZICII. PRIMĂVARA, Editura Corgal Press, 2006

ESTETICA MUZICALĂ – UN ALT FEL DE MANUAL (în colaborare), Editura „Glissando” a UNMB, 2007

ATELIER 04-07, Editura Muzicală, 2008

TIBERIU OLAH ŞI MULTIPLELE FAŢETE ALE POSTMODERNISMULUI (în colaborare), Editura Muzicală, 2008                                                                                                                                   
APOCALIPSA MUZICII SAVANTE, Editura Corgal Press, 2009

JURNAL PARŢIAL SONOR, Editura Muzicală, 2009

JURNAL DE CITIT ASCULTÂND MUZICĂ, Editura Corgal Press, 2009

SEMINARII ÎN CHEIA DO, Editura Corgal Press, 2009

MESAJE DE DRAGOSTE, Editura Sieben Publishing, 2011

FIGURAŢII ŞI FULGURAŢII, Editura „Glissando” a UNMB, 2011

DE MUSICAE NATURA , Editura „Glissando” a UNMB, 2012

MESAJE DE SUFERINŢĂ , Editura Corgal Press, 2012

PARFUMUL ŞI AURA (în curs de elaborare)